Privacyverklaring – Apotheek Guisveld – Zaandijk

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij verwerken gegevens betreffende de medicijnen of hulpmiddelen van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring (zie footer van deze website) kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met mevrouw E.M. Buijs-Siermann, telefoonnummer 075-6213915. Ook kunt u een email sturen naar: informatie@apotheekguisveld.nl

Gegevensuitwisseling; Uw toestemming is noodzakelijk!

Uw arts en apotheker houden een medisch of farmaceutisch dossier van u bij. Hierin bewaart hij gegevens die belangrijk zijn voor uw behandeling. Zo slaat de apotheker op welke medicijnen u gebruikt. Uw zorgaanbieder kan bepaalde gegevens uit uw dossier aan andere zorgverleners elektronisch beschikbaar stellen. Dat mag alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Als u toestemming geeft zijn uw gegevens op te vragen via een beveiligd netwerk, dat hiervoor speciaal is ingericht en alleen door zorgverleners die zorg aan u verlenen (huisartsen, (andere) apothekers en medisch specialisten) gebruikt mag worden. Uw medische gegevens worden niét opgeslagen in dat netwerk maar blijven in het systeem van uw eigen zorgverlener.

Vastgelegd wordt wie uw gegevens hebben ingezien, zodat daarop gecontroleerd kan worden. Zorgverzekeraars, werkgevers en bedrijfsartsen kunnen niet bij uw medische gegevens.

Gaat u akkoord met het beschikbaar stellen van uw, in onze apotheek vastgelegde, gegevens aan andere (ziekenhuis)apothekers dan willen wij u vragen hiervoor toestemming te geven. Dit kan via een formulier dat verkrijgbaar is in onze apotheek of door uw toestemming te geven op www.ikgeeftoestemming.nl/nl/registratie/toestemming-regelen/02009754

Het ingevulde formulier kunt u afgeven aan de balie of in de brievenbus doen.

Voor meer informatie kunt u terecht in onze apotheek of op deze site onder het hoofdstuk “toestemming”.